Yhdenvertainen mahdollisuus harrastaa ratagolfia voi olla myös maantieteellinen kysymys. Jos harrastukseen tarvittava kenttä on liian kaukana, harrastaminen on vaikeampaa kuin niillä, jotka asuvat kenttää lähempänä.

Harrastustasolla pelaaville kenttiä, erityisesti huoparatoja, on tarjolla kattavasti ympäri Suomen. Osa niistä on paremmassa, osa vähän huonommassa kunnossa. Uusia kenttiäkin rakennetaan joka kesä. Viime vuosina ovat lisääntyneet erityisesti adventure golf -kentät, jotka kilpailumielessä luokitellaan MOS-kentiksi (Minigolf Open Standard).

Kilpailumielessä lajia harrastaville tai harrastamaan aikoville tilanne kenttien suhteen on huomattavasti heikompimaantieteellisesti katsottuna. Kilpakentille, jotka luokitellaan huopa-, eterniitti-, betoni-ja MOS-ratoihin, on asetettu tietyt Suomen Ratagolfliiton ja WMF:n (World Minigolf Federation) sääntöihin pohjautuvat mitat ja estesäännöstöt.Jotta kilpailu voidaan tietyllä kentällä järjestää, tulee kentällä olla 18 rataa, ratojen tulee olla jokseenkin pelattavassa kunnossaja lisäksi kentän yhteydessä tulee olla käytettävissä WC-tilat.Tämä sulkeeSuomen minigolfkentistäalle 18 rataa sisältävät ja huonokuntoiset kentätkilpailujen järjestämisen ulkopuolelle. Kilpailuihin osallistumaan mielivän pelaajan on sääntöjen mukaan kuuluttava johonkin Suomen Ratagolfliiton alaiseen jäsenseuraan sekä hankittava kilpailulisenssi. Jäsenseuroja Suomessa on tällä hetkellä 30 kpl, jotka keskittyvät voimakkaasti Etelä-ja Länsi-Suomeen. Itä-ja Pohjois-Suomessa toimivia seuroja ei tällä hetkellä käytännössä ole. Jos pelaajan asuinpaikkakunnalla tai sen läheisyydessä ei ole toimivaa ratagolfseuraa, pelaaja voi liittyä Suomen Ratagolfaajat Ry:hyn (SuoRa) ja pelata sen nimissä. Tällä seuralla ei kuitenkaan ole omaa kenttää, eikä se järjestä kilpailuja.

Suomen ratagolfliiton alaisia kilpailuja järjestetään tällä hetkellä oikeastaan vain Suomen Ratagolfliiton alaisten jäsenseurojen kentillä eli kansalliset kilpailutkin keskittyvät Etelä-ja Länsi-Suomeen.Näistäkin kentistä suurin osa on pelkkiä huoparatoja, jolloin eterniittiä tai varsinkin betonia voi pelata vain harvoilla paikkakunnilla. Tämä luo eroja eri paikkakunnilta olevien pelaajien välille, kun verrataan mahdollisuuksia harrastaa lajia tasavertaisesti.Talvikaudella, kun kilpailut järjestetään sisätiloissa, liiton alaisia kilpailuja voidaan tällä hetkellä järjestää vain Tampereella ja Porissa eterniittiradoilla.

Suomen Ratagolfliitto haluaa laajentua niin jäsenseurojen määrässä kuin myös maantieteellisesti. Ensi kesänä on mm. tarkoitus järjestää kansainvälisen tason ratagolfkilpailu Kuopiossa. Liitolta voi kysellä neuvoja niin kenttien rakennuksessa kuin seurojen ja kilpailutoiminnan käynnistämisessäkin.

 

Jouni Pihlasalo

Yhdenvertaisuusvastaava

Suomen Ratagolfliitto Ry