Suomen Ratagolfliitto Ry

Sukupuolten välinen tasa-arvo ratagolfissa

Tasa-arvolla tarkoitetaan samanarvoisuutta sukupuolten välillä. Tämä käsittää myös sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvän samanarvoisuuden. Monesti puhutaan miesten ja naisten
välisestä tasa-arvosta, mutta käsitteenä sukupuolten välinen tasa-arvo on laajempi. Se käsittää kaikki
sukupuolet, siis myös transsukupuoliset.
Ratagolfissa, kuten muussakin urheilussa, on toistaiseksi jaettu urheilijat miesten ja naisten sarjoihin. KOK:n
vuoden 2016 ohjeistuksen mukaan naisesta mieheksi sukupuoltaan korjanneet voivat osallistua
rajoituksetta miesten sarjoihin niin olympialaisissa kuin muissa kansainvälisissä kilpailuissakin. Miehestä
naiseksi sukupuoltaan korjanneiden tulee todistaa testosteronitasonsa riittävän alhaiseksi vähintään vuotta
ennen ensimmäistä kilpailuaan naisten sarjassa.
Ratagolf lajina sopii kaikille sukupuolille erittäin hyvin. Kyseessä ei ole voimalaji eli sen puolesta naiset ja
miehet voisivat kilpailla samoissa sarjoissa. Ratagolfissa näin onkin kansallisissa kilpailuissa, joissa naisille ei
omaa sarjaa aina järjestetä. Tasa-arvoisuus toteutuukin näissä kilpailuissa luokitusjärjestelmän kautta.
Pelaajat on jaettu luokkiin lyöntikeskiarvojensa mukaisesti. Keskiarvot lasketaan pelaajille pelaamiensa
kilpailujen tulosten perusteella. Näin miehet ja naiset voivat pelata samoissa sarjoissa tasapuolisesti.
Suomenmestaruuskilpailuissa ja eräissä kansallisissa kilpailuissa järjestetään kuitenkin sarjat sukupuolten
mukaan ja myös pelaajien iän mukaan. SM-kilpailuissa ei luokitusjärjestelmän mukaisia luokkia järjestetä,
mutta muissa henkilökohtaisissa kilpailuissa ne on järjestettävä ja naiset voivat osallistua näihin luokkiin,
vaikka kilpailussa olisi järjestettynä myös naisten sarja.
Ratagolfissa ei haluta tehdä eroa sukupuolten välillä myöskään hallinnon osalta. Naisia on mukana niin
seurojen hallintoelimissä kuin myös liittohallituksessa. Liittohallituksen sukupuolijakauma on tällä hetkellä 4
naista ja 7 miestä. Miehistä 2 on varajäseniä. Sukupuolikiintiöitä ei ole haluttu ottaa käyttöön, vaan aito
pyrkimys siihen, että molemmat, naiset ja miehet, ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuna
liittohallituksessa. Liittohallituksen varsinaisen jäsenen kausi on 2 vuotta, varajäsenen 1 vuosi. Erovuorossa
olevien tilalle valitaan uudet jäsenet liiton syyskokouksessa, jossa liiton jäsenseurat edustajiensa toimesta
äänestävät ehdolle asettuneiden joukosta uudet liittohallituksen jäsenet. Ehdokkaiksi voivat asettua niin
naiset kuin miehetkin täysin vapaasti.
Tasa-arvoista ratagolfia kaikille!

Jouni Pihlasalo
Yhdenvertaisuusvastaava
Suomen Ratagolfliitto Ry