Suomen Ratagolfliitto Ry
Seksuaalinen häirintä – nollatoleranssi ratagolfissa

Seksuaalinen häirintä käsitteen tasolla on sellaista käyttäytymistä, jolla loukataan tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti henkilön tai ryhmän ihmisarvoa siten, että luodaan sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä halventava, nöyryyttävä, uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. Tällainen käyttäytyminen voi olla esimerkiksi puhetta, fyysistä kosketusta, sähköpostiviestejä, ilmeitä, eleitä tai epäasiallisen materiaalin esille laittamista tai muunlaista viestintää. Ei tarvitse edes tehdä itse, mutta jos käskee/yllyttää toista toimimaan yllä mainitulla tavalla, syyllistyy myös itse yllämainittuun toimintaan. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön nimittely on esimerkki seksuaalisesta häirinnästä. Myös harmittomalta kuulostava seksuaalissävytteinen vitsailu voi olla seksuaalista häirintää, jos joku loukkaantuu siitä.
Avainasemassa siinä, mikä määritellään seksuaaliseksi häirinnäksi, on se, loukkaantuuko/häiriintyykö joku kulloinkin kyseessä olevan toiminnan näkevä, kuuleva tai kokeva tilanteesta. Loukkaantuminen voi olla joko fyysistä tai henkistä. Jos esimerkiksi jossakin joukossa on totuttu seksuaalissävytteiseen vitsailuun ja kaikki pitävät sitä siinä joukossa hyväksyttävänä toimintana, eivätkä häiriinny siitä, silloin toiminta ei ole seksuaalista häirintää. Jos kuitenkin joukkoon tulee uusi henkilö tai joku joukon ulkopuolinen henkilö kuulee/näkee kyseistä toimintaa ja loukkaantuu/häiriintyy toiminnasta, täyttää kyseinen toiminta seksuaalisen häirinnän tunnusmerkit. Varovaisuus on siis kannatettavaa. Usein, jos huomaa, että joku häiriintyy esimerkiksi vitsailusta, vitsailun lopettaminen ja kohtelias anteeksipyyntö toiminnasta häiriintyneeltä henkilöltä on riittävää, mutta aina ei sekään toimi. Tällöin henkilö on häiriintynyt/loukkaantunut pahemmin ja voi haluta tilanteesta jatkotoimia.
Suomen Ratagolfliitto haluaa, että liiton toiminnassa tai muutoin ratagolfin parissa on nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle. Jos joku kokee tulleensa ratagolfin parissa seksuaalisesti häirityksi, siitä ei pidä vaieta. Ratagolfliitto on luonut mm. tällaisia tilanteita varten häirintäyhdyshenkilöjärjestelmän. Liiton häirintäyhdyshenkilöille voi aina tulla puhumaan kokemastaan luottamuksellisesti. Yhdessä sitten voidaan päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Jos joku kokee syyllistyneensä ratagolfin parissa yllä kuvattuun seksuaaliseen häirintään, voi ja kannattaa siinäkin tapauksessa jutella häirintäyhdyshenkilön kanssa luottamuksellisesti tilanteen ratkaisemiseksi. Kulloinkin häirintäyhdyshenkilöinä toimivien nimet ja yhteystiedot löytyvät liiton nettisivuilta. Vuonna 2019 häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Jouni Pihlasalo, Tiina Tång ja Carina Smeds. Näille henkilöille voi tulla puhumaan joko kilpailujen yhteydessä tai ottaa muutoin yhteyttä.

Häirinnästä vapaata ratagolfia kaikille!

Jouni Pihlasalo
Yhdenvertaisuusvastaava
Suomen Ratagolfliitto Ry