Suomen Ratagolfliitto hakee määräaikaiseen työsuhteeseen minigolfohjaajaa 1.5.2020 – 31.8.2020 väliselle ajalle. Tehtävänä on vierailla minigolfkentillä eri puolella Suomea ja järjestää maksuttomia minigolfkouluja lajista kiinnostuneille, lisäksi työhön sisältyy vierailujen organistointia ja markkinointia. Työssä menestyminen edellyttää lajin syvällistä tuntemista ja järjestelykykyä. Työ sijoittuu osittain iltoihin ja viikonloppuihin, mutta työskentelyajat ovat joustavasti sovittavissa. Hankkeen kokonaislaajuus on arviolta noin 100 – 200 työtuntia ja työskentely tulee painottumaan suurelta osin kesäkuulle. Työstä maksetaan tuntipalkka, joka määräytyy urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaan (vaativuustaso C).

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse 31.3.2020 mennessä osoitteeseen mirom@uef.fi.