Liittohallitus on päättänyt perua Porin maratonkilpailun koronatilanteen valossa. Päätös perustuu Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän lausuntoon ja suosituksiin, joissa todettiin 28.1. seuraavaa:

Aikuisten harrastustoiminta:

Aikuisten harrastustoiminnassa suositellaan harrastustoiminnan toteuttamista etäyhteyksin. Mikäli maskien käytöstä, turvaväleistä ja hygieniaohjeista voidaan tosiasiallisesti huolehtia, voidaan ryhmäharrastustoimintaa toteuttaa myös sisätiloissa korkeintaan 10 hengen ryhmissä. Varotoimia tulee noudattaa niin harrastuksen, pukeutumisen ja tiloihin siirtymisen aikana. Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia.

Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.

Suositus on voimassa 28.2.2021 asti.

https://www.satasairaala.fi/satasairaala/ajankohtaista/satakunta-siirtynyt-takaisin-kiihtymisvaiheeseen-rauman-seudulla-riski-edeta-leviamisvaiheeseen

Urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.

Tilannetta seurataan ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan mahdollisimman nopeasti.

SRGL hallitus