Kesä lähestyy kovaa vauhtia ja sitä myötä minigolfvuoden vauhdikkaimmat pelikuukaudet. Kilpailemisen ja hauskanpidon ohella on kuitenkin hyvä muistaa myös pelaajan omat velvollisuudet sekä kentällä että sen ulkopuolella.

Minigolfaajan, kuten jokaisen muunkin urheilijan, eettiseen etiketti kuuluu ehdoton kieltäytyminen dopingin käytöstä. SRGL on hiljattain ottanut käyttöön antidopingsopimuksen, joka jokaisen pelaajan tulee täyttää ennen seuraavaa kilpailulyöntiään. Sopimuksia on allekirjoitettu jo kunnioitettava määrä, mutta muistuttaisin jokaista pelaajaa huolehtimaan lomakkeen täytöstä ja palauttamisesta hyvissä ajoin ennen seuraavaa kilpailuaan.

Aktiivisen ”douppaamattomuuden” lisäksi pelaajien tulee huolehtia käyttämiensä lääkkeiden ja ravintolisien kelpaavuudesta. Tämän kanssa tulee olla tarkkana – kaikki lisäravinteetkaan eivät välttämättä ole puhtaita. Näiden asioiden tarkastamiseen soveltuva nettisivu löytyy osoitteesta http://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat. Mikäli jo käyttämäsi tai sinulle myönnettävä lääkeaine löytyy ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät” -listasta, ota välittömästi yhteyttä SRGL:n edustajaan.

Antidopingsopimusten allekirjoittamisessa ja muissa antidopingiin liittyvissä kysymyksissä viestiä voi lähettää sähköpostiosoitteeseeni antidoping@ratagolf.fi.

Puhtain kevätterveisin,

Eetu Ikola

SRGL:n antidopingvastaava