Viktig information om antidoping och licenser

Förbundets styrelse har i samarbete med Finlands antidopingkommitté utarbetat ett nytt antidopingprogram och antidopingavtal för förbundet. Dessa träder i kraft från början av år 2017. De nämnda dokumenten finns som bilagor.

Detta innebär att varje tävlingsdeltagare bör fylla i och underteckna antidopingavtalet innan man får delta i en tävling. Alltså redan från den första tävlingen i Rahola 7.1. 2017. Avtalet kan man fylla i i den bifogade bilagan, printa ut och underteckna samt ge den åt den antidopingansvariga på tävlingsplatsen. Naturligtvis kan man även fylla i blanketten på tävlingsplatsen.

Avtalet är i kraft gällande alla andra punkter förutom den i punkt 2 nämnda 3 månaders karensen mellan att man undertecknat avtalet och den första tävlingen. Denna punkt tillämpas således INTE under år 2017.

Observera även att tävlingslicensen bör vara betald då man deltar i den första tävlingen. Mer om detta senare i infobrevet.

 

Styrelsen

I styrelsen har det skett förändringar. I den nya styrelsen ingår:

Ordförande: Miro Marjamäki

Ordinarie medlemmar: Harry Grönlund, Sandra Walker, Jukka Reunavuori, Tommi Lantta, Ida Hiltunen, Anki Sandvik, Eetu Ikola, Aki Sillman

Suppleanter: Mirva Juhola, Miko Tuominen

 

Medlemsavgifter

Medlemsavgift                                                                                                    90-300 €

(Storleken på medlemsavgiften bestäms enligt föreningens röstetal på följande sätt:

förening med 1röst 90 €, förening med 2 röster 150 €, förening med 3 röster 100 €, förening med 4 röster 240 €, förening med 5 röster 300 €)

Anslutningsavgift                                                                                                20 €

Första årets medlemsavgift för en ny förening                                              20 €

Förbundet sänder ut faktura för medlemsavgifter. Fakturan betalas till förbundets konto, referensnummer bör användas, Betalningstiden är 30 dagar.

 

Tävlingsavgifter till förbundet

Tävlingens deltagaravgiftsandel/spelare                                          9 €

FM-tävlingens deltagaravgiftsandel/spelare                                   18 €

Ifall en förening anordnar två olika tävlingar under ett tävlingsveckoslut (skilda deltagaravgifter), betalas ovannämnda avgifter skilt från vardera tävlingen. Förbundet sänder ut en faktura veckan efter tävlingen. Betalningstiden är 30 dagar.

 

Övriga avgifter

Avgift för granskning av bana                                                                50 €

Avgift för bangranskningen sänds ut som en faktura. Betalningstiden är 30 dagar.

 

Tävlingslicenser

Säsonglicens                                                                                               35 €

Engångslicens                                                                                             20 €

Säsonglicens för ungdomar  (f. 2002 och yngre)                                  10 €

Licenserna betalas via Sportregistret, referensnummer bör användas.

OBS! Från och med 2017 bör licensavgifterna vara betalda innan man deltar i en tävling.

Enskilda spelare kan lösa ut sin licens via nätet: https://lisenssi.sportti.fi/ (också här bör referensnummer användas). Ifall en förening betalar flera licenser för sina spelare bör man använda Sportregistrets grupplicensfunktioner. Användarlösenord och närmare information fås vid behov av huvudanvändaren.

 

Medlemsstatistik

För statistiken bör medlemsföreningarna meddela medlemsantalet per den 31.12. 2016 enligt följande indelning:

  • Herrar f. 1970 och äldre
  • Damer f. 1970 och äldre
  • Herrar f. 1971 -1997
  • Damer f. 1971 -1997
  • Herrar f. 1998 och yngre
  • Damer f. 1998 och yngre

Om föreningens medlemsregister upprätthålls i Sportregistre räcker det med att man meddelar om detta.(Medlemmen bör vara definierad som medlem under JÄSENYYDET-fliken)

Medlemsinformation skickas till Tommi Lantta senast 31.1.2017.

 

Ratagolfforum och Facebook

Ratagolfforum hittas på http://forum.ratagolf.org/index.php

FBGF:s officiella Facebooksida hittas på https://www.facebook.com/ratagolfliitto. På Facebook finns dessutom flera grupper med minigolfanknytning, t.ex. Finnish Minigolf och MINIGOLF osto- ja myyntisivu / köp- och säljsida.

 

Kontaktuppgifter

www.ratagolf.fi

Kassör

Sandra Walker

044-7427066

taloudenhoitaja@ratagolf.fi

Sportregistrets huvudanvändare

Tommi Lantta

040-7416696

tommi.lantta@kolumbus.fi