Ratagolfin parissa Suomessa on pidetty suomea kilpailuissa virallisena kielenä, pois lukien Suomessa
järjestettävät kansainväliset kilpailut, joissa virallinen kieli on englanti.
Kilpailuissa varmasti tämä käytäntö toimii jatkossakin Suomessa, vaikka kilpailuihin osallistuukin säännöllisesti äidinkielenään ruotsia ja joskus muitakin kieliä puhuvia henkilöitä. Kilpailuiden yhteydessä useamman kielen käyttö menisi hankalaksi.
Ratagolfissa kilpailut ovat kuitenkin vain yksi osa lajiyhteisöä ja paljon muutakin on tehtävissä muiden kuin suomen kielen aseman parantamiseksi. Kilpailukutsut, säännöt ja liiton tiedottaminen ovat hyviä esimerkkejä sellaisista kohteista, joissa lajin
parissa voitaisiin muiden kielten asemaa parantaa. Muilla kielillä tarkoitetaan tässä tapauksessa ruotsia ja englantia.
Nämä kaikki kohteet ovat tavoitteina voimassa olevassa yhdenvertaisuussuunnitelmassa 2018 – 2020.
Kilpailukutsut kirjoitetaan tällä hetkellä pääasiassa vain suomeksi ja kansainvälisissä kilpailuissa myös englanniksi. Ruotsiksi kutsut ovat saatavilla oikeastaan vain Pohjanmaan ruotsinkielisillä alueilla järjestettävissä kilpailuissa. Tavoitteena on, että kaikkiin kilpailuihin tehtäisiin kutsu myös ruotsin kielellä. Tämä tavoite ei ole toteutunut toivotulla tavalla ja kirittävää tässä riittää. Kaikissa seuroissa ei ruotsin kieltä taitavia kuitenkaan ole ja siksi Ratagolfliitto on tässä halunnut tulla seuroja vastaan. Kilpailua järjestävä
seura voi tarvitessaan apua lähettää kilpailukutsun viikkoa ennen sen julkaisun takarajaa liiton hallitukselle
ja saada apua käännöksessä ruotsin kielelle hallituksessa istuvilta ruotsia taitavilta henkilöiltä. Näin
tavoitteena olisi saada kilpailukutsut kaikille ymmärrettävään muotoon.
Toinen isompi kohde on ratagolfin peli – ja kilpailusäännöt, ratasäännöstöt ja eri kilpailumuotoihin erikseen kirjoitetut säännöt. Nämä ovat Suomessa käytössä toistaiseksi vain suomen kielellä. Kansainvälisen ratagolfliiton WMF:n säännöt ovat toki olemassa myös englanniksi, ja Ruotsin liitolla on olemassa ruotsinkieliset säännöt. Nämä kuitenkin poikkeavat toisistaan joissain kohdin.
Säännöt on tavoitteena kääntää ruotsin kielelle kokonaisuudessaan ja lisäksi englanniksi ne kohdat,
joissa säännöt poikkeavat kansainvälisistä säännöistä. Tätä työtä varmasti riittää jatkettavaksi seuraavankin
yhdenvertaisuussuunnitelman kaudelle, joka alkaa keväällä 2020.
Kolmas kohde on liiton tiedottaminen jäsenistölleen. Nykyisellään tiedottaminen hoidetaan täysin vain suomen kielellä. Tiedotteet ovat useinkin melko lyhyitä, joten niiden kääntäminen ruotsiksi ei ole paljon työtä vaativa asia, mutta vaatii silti kielen osaamista riittävän hyvällä tasolla. Liiton tiedotteiden ymmärrettävyys vie sekin osaltaan lajia eteenpäin ja osoittaa ruotsinkielisille pelaajille, että myös heitä
arvostetaan.
Jouni Pihlasalo
Yhdenvertaisuusvastaava
Suomen Ratagolfliitto ry