1. Yleistä

Suomen Ratagolfliitto ry ja sen jäsenseurat hyväksyvät vain rehellisin keinoin saavutetut tulokset ja ovat sitoutuneet Suomen antidopingsäännöstöön (ADT) sekä Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) ja Kansainvälisen minigolfliiton (WMF) antidopingsäännöstöön. Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Sopupeli on kielletty ja rangaistavaa.

Tavoitteena on, että ratagolfissa ei ole positiivisia dopingtestituloksia ja kaikki ratagolfkilpailut ovat alkoholivapaita (Ratagolfin kilpailu- ja pelisäännöt, kohta 3.14). Jokaisella pelaajalla on oltava voimassa oleva lisenssi. Lisenssi lunastetaan Suomisportin kautta joko itse tai seuran kautta. Kyse on verkkolisenssistä. Lisenssin maksamisesta jokainen pelaaja saa vahvistuksen s-postitse.

Kansainvälisiin arvokisoihin osallistuvat pelaajat allekirjoittavat voimassa olevan ”WADA Athlete Consent Form”. WMF ylläpitää tietokantaa allekirjoittaneista henkilöistä. Originaalidokumentit ovat myös WMF:n hallussa. Kotimaiseen kilpailutoimintaan osallistuvat allekirjoittavat vastaavanlaisen sopimuksen (SRGL antidopingsopimus).

 

2. Dopingvalvonta

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa –julkaisuja postitetaan vuosittain jäsenseuroille. Ylimääräisiä vihkoja ovat saatavana liiton kilpailuissa. Liiton nettisivuilla löytyy linkki ADT:n nettisivuille osioon ”kielletyt aineet ja menetelmät”.

Suomen Ratagolfliiton kilpailuissa doping- ja alkoholipuhallustestit ovat mahdollisia. Asiasta on maininta kilpailukutsuissa seuraavasti:

”Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön ja sitä kautta KOK:n ja WMF:n dopingsäännöstöön. Kilpailussa saatetaan suorittaa dopingtestausta ja/tai alkoholikontrollia.” Kisan järjestäjä on velvollinen järjestämään testaustilan mahdollista dopingtestausta varten.

 

2.1 Testaus

Suomen Ratagolfliiton jäsenseurojen pelaajat voidaan testata kilpailujen yhteydessä tai niiden ulkopuolella.

Suomen Ratagolfliitto toimittaa ADT:lle tiedot maajoukkueen jäsenistä, kansallisen kilpailukalenterin sekä tiedot urheilijoista, jotka kuuluvat testauspooliin (mikäli WMF on määrittänyt suomalaisia pelaajia testauspooliin).

 

2.2 Erivapaus

Ratagolfissa on erilliset käytännöt erivapauden osalta kansainväliselle ja kansalliselle kilpailutoiminalle.

Suomen Ratagolfliiton jäsenseurojen pelaajat ovat velvollisia tarvittaessa hakemaan erivapautta etukäteen (kansainvälisellä tasolla kilpailevat) tai jälkikäteen (kansallisella tasolla kilpailevat), mikäli he tarvitsevat terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon kiellettyä lääkettä tai menetelmää. Pelaajalla itsellään on vastuu erivapauden hakemisesta.

Tarkat tiedot erivapauden edellytyksistä ja hakemisesta löytyvät ADT:n nettisivuilta osiossa ”Erivapaus (TUE)” sekä WMF:n nettisivuilta osiossa ”Anti-Doping”.

 

2.3 Dopingrikkomukset

Dopingrikkomusten käsittely tapahtuu WMF:n antidopingohjelman mukaisesti.

 

3. Koulutus

Suomen Ratagolfliitto pyrkii vuosittain järjestämään yhteistyössä ADT:n kanssa antidopingkoulutusta. Koulutus pyritään järjestämään kilpailun yhteydessä. Koulutusta suositellaan erityisesti maajoukkueen pelaajille, valmentajille, seurojen vastuuhenkilöille sekä liiton hallituksen jäsenille. Liiton hallitus nimeää vuosittain antidopingvastaavan, joka toimii yhteyshenkilönä ADT:hen ja auttaa jäseniä tarvittaessa antidopingiin liittyvissä kysymyksissä.

 

4. Viestintä ja kriisiviestintä

Antidopingiin liittyvä viestintä tapahtuu pääsääntöisesti ratagolfliiton netti- ja facebooksivuilla. Apuna käytetään ADT:n materiaalia.

Kriisiviestinnän tulee toimia nopeasti ja ohjeistuksen mukaisesti yhteistyössä ADT:n kanssa. Puheenjohtaja yksinään huolehtii kriisiviestinnästä. Kriisiviestinnän muoto on tiedote ja kanavat ovat sähköpostilistat seurat(at)list.ratagolf.org ja minigolfinfo(at)list.ratagolf.org, viralliset nettisivut www.ratagolf.fi sekä Facebooksivu www.facebook.com/ratagolfliitto.

 

5. Seuranta ja vastuuhenkilöt

Suomen Ratagolfliiton antidopingvastaavan yhteystiedot löytyvät liiton nettisivuilta. Antidopingsuunnitelma on esitelty liiton toimintasuunnitelmassa, julkaistu liiton nettisivuilla sekä lähetetty kohdassa 4 mainituille sähköpostilistoille. Raportointi tapahtuu vuosikertomuksessa. Suomen Ratagolfliitto pyrkii järjestämään vuosittain yhteistyössä ADT:n kanssa antidopingkoulutusta jäsenseuroille ja niiden jäsenille. Koulutus on tarkoitettu pelaajille, valmentajille, tuomareille sekä kilpailujärjestäjille.

Tämän antidopingohjelman sisältö tarkistetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa.